תנאי שימוש ותקנון האתר

אתר חביתה הוקם לאחר אכזבות רבות שנחלנו בארוחות בוקר עם ובלי שימוש בקופונים,

האתר הוקם על מנת לשפר את חווית השירות של הלקוח הישראלי.

לאתר אין כל אינטרס בבתי העסק המוזכרים או בגורם בענף המסעדנות, כל הדיווחים נעשים באנונימיות ללא ידיעת בעלי המסעדה ומכיסנו הפרטי.

גולשים המעונינים ליצור איתנו קשר לגבי המלצות, שיתופי פעולה ושיפורים לאתר או בכל נושא אחר נא לשלוח למייל לכתובת

support @ havita . co. il או לשלוח פרטים דרך דף צור קשר

תנאי שימוש באתר חביתה

קניין רוחני וסימני מסחר

כל זכויות הבעלות באתר havita.co.il ובשירותים שהוא מציע, לרבות זכות הקניין הרוחני, הנן רכושם הבלעדי של בעלי אתר    havita.co.il ו/או של צדדים שלישיים וישארו בבעלותם המלאה בכל עת. למעט לשימושך הפרטי, אינך רשאי להעתיק, להפיץ או לאחסן את תוכנו של האתר באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא הסכמת בעלי האתר מראש ובכתב. הסכם זה מעניק למשתמשי האתר אך ורק הרשאה להשתמש באתר ובשירותיו ונאסר על המשתמשים לעשות כל פעולה שהיא אשר עלולה לפגוע בזכויות הקניין הרוחני הנזכרות לעיל.

הגבלת אחריות (קישורים, פורומים, צ'אטים, מידע מסחרי ופרסומות)

התכנים והשירותים המצויים באתר (להלן: "התוכן") ניתנים לשימוש המשתמשים כפי שהם (AS IS). מובהר כי לא ניתן להתאימם לצרכיו האישים של כל משתמש ומשתמש.

המשתמשים מתחייבים כי לא תהיינה להם כל טענות או תביעות כלפי אתר havita.co.il בקשר לטיב התוכן, וברור להם שאחריות השימוש באתר חלה עליהם באופן בלעדי.

Havita.co.il ומפעיליו לא ישאו בכל אחריות ביחס לתוכן הנמצא באתר ובכל מכשיר קצה בו הוא מופיע, מהימנותו, דיוקו, אמינותו והשפעתו על המחשבים של המשתמשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרמנה למשתמשים, לרכושם או לכל צד שלישי בשל שימוש בתוכן. השימוש הנו באחריות המשתמש בלבד והמשתמש פוטר בזאת את Havita.co.il ומפעיליו מכל טענה ו/או דרישה בגין כל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרמו לו כתוצאה מהסתמכות או שימוש בתוכן.

חלק מהקישורים שבאתר מובילים למידע ולתכנים המתפרסמים באתרים חיצוניים. Havita.co.il אינו מסכים ושולט במידע המתפרסם באתרים חיצוניים אלו ואיננו מפקח עליהם. אתר "חביתה" אינו מתחייב כי הקישורים יובילו לאתר פעיל ותקין ורשאי לשנות ולהסיר קישורים אלו בכל עת..

תוכן אשר מתפרסם באתר במסגרת פורומים, תגובות משתמשים וצ'אטים (כמפורט להלן) נכתב על ידי משתמשי האתר, ולא על אתר חביתה או מי מטעמו ועל כן אתר חביתה איננו יכולה להיות אחראי למהימנותו, אמינותו, דיוקו, שלמותו או התאמתו למטרה מסוימת. כמו כן, מובהר כי אין לראות בתוכן זה כעמדה מוסמכת ו/או כתחליף לקבלת ייעוץ מקצועי הולם.

מובהר כי אתר חביתה איננו אחראית לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי המתפרסם באתר. פרסום הפרסומות והמידע המסחרי הנו באחריות המפרסמים בלבד, ובשום מקרה איננו מהווה המלצה מטעם אתר חביתה להשתמש /ואו לרכוש את המוצרים/השימושים המוצעים באתר.

אתר חביתה איננו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ואתר חביה לא יהא אחראי לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיו"ב, שייגרמו למשתמשי האתר או לרכושם עקב כך.

הפסקת שימוש 

אתר חביתה רשאי לסרב להעניק למשתמש גישה לאתר ולשירותים או לחלק מהם, לרבות למאגר הנתונים לשימוש אישי, וכן להפסיק את חברותו של משתמש או את הרשאתו להשתמש בשירות, לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, סילוק מפורומים, אי-פרסום טוקבקים וכדומה, לפי שיקול מפעילי האתר וללא התראה מוקדמת, ולמשתמש לא תהיה טענה כנגדה וזאת במקרה בו לא יעמוד המשתמש בתנאי מתנאֵי הסכם זה. היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, יהיה אתר חביתה רשאי לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
במקרה כאמור לעיל, ישפה המשתמש את אתר חביתה ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה שייגרמו לה, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

Add a Comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *